Spring naar content

Besluit principeverzoek college West Betuwe

Het college van Gemeente West Betuwe heeft in de collegevergadering van 19 juli 2022 het besluit genomen, om in principe mee te werken aan de realisatie van FruitVillage. Klik hier voor de besluitenlijst van de collegevergadering.

Er wordt momenteel op volle kracht gewerkt aan het verfijnen van het plan en de voorbereidingen, om zo snel mogelijk de bouwvergunning aan te vragen. Alles is er op gericht om eind 2024 de eerste woningen in gebruik te nemen.