Facility Management

In FruitVillage wordt rekening gehouden met elkaar en de omgeving. Op de locatie is 24/7 toezicht en ondersteuning van de bewoners door aanwezigheid van voldoende beheerders en conciërges. In FruitVillage gelden een aantal heldere afspraken, zoals: maximale aantallen bewoners, huisregels en zero tolerance beleid voor onder andere geluidsoverlast, schoonmaak, veiligheid en alcohol-/drugsmisbruik.

Er wordt momenteel gewerkt aan een duidelijk facility management plan. Wij vinden het van belang dat FruitVillage een prettige plek is om te wonen en te verblijven. Hier vindt ook afstemming over plaats met de omgeving.

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen met betrekking tot het toezicht en beheer? Neem dan contact met ons op.