Spring naar content

“Lokale ‘spoedzoekers’ en arbeidsmigranten in FruitVillage”

Bron: De Gelderlander

Ontwikkelaar Van Doorn Living hoopt in november de vergunning te hebben voor de bouw van FruitVillage in Geldermalsen. Er komt woonruimte voor internationale werknemers en voor studenten in de fruitsector. Daarnaast is er ruimte voor inwoners van West Betuwe die met spoed een tijdelijk onderkomen zoeken.

Het bedrijf van Cees van Doorn is in overleg met omwonenden en andere betrokkenen. Zo is er een informatiebijeenkomst geweest over de plannen voor de bouw van zo’n 175 appartementen naast de Fruit Tech Campus en bij het station.

Per appartement mogen er straks twee mensen wonen. Bewoners hebben een eigen slaapkamer, minimaal 20 vierkante meter leefruimte en voorzieningen als een keuken, badkamer en toilet.

De gemeente is naarstig op zoek naar goede huisvesting voor arbeidsmigranten en andere internationale werknemers in de fruitsector. Zij worden als onmisbaar beschouwd om West Betuwe dé fruitgemeente van Nederland te laten blijven.

Spoedzoekers

In het complex wil Van Doorn, als geste naar de omgeving, ruimte reserveren voor tientallen mensen uit West Betuwe die met spoed (tijdelijk) onderdak nodig hebben. Voor deze groep worden zeventien of achttien appartementen gerealiseerd. Er komen geen gezinnen met kinderen te wonen; huisdieren zijn evenmin toegestaan. Studenten aan de Fruit Tech Campus kunnen er wél tijdelijk terecht.

Omwonenden vrezen voor overlast, bleek uit het eerdere buurtoverleg waarbij honderd mensen aanwezig waren. Volgens Van Door zal er 24 uur per dag een beheerder aanwezig zijn en wordt scherp toegezien op handhaving van de regels.

Verder is inmiddels de toezegging gedaan dat er geen horeca komt voor mensen van buiten. Er zal vooralsnog geen ruimte komen voor detailhandel. Wel wordt momenteel onderzocht of er behoefte is om ruimte beschikbaar te stellen in het centrale Campus House voor medici, zoals tand- en huisartsen, zo blijkt uit de plannen.

Scouts en Fruitcorso

Van Doorn is als ontwikkelaar nog in overleg over de huisvesting van verenigingen die nu op het terrein hun onderkomens hebben. Van Doorn: ,,Wij hebben aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken om een passende oplossing te vinden voor beide verenigingen, de Stichting Corsowagen en Scouting Graaf van Gelre.”

Over de ontwerpvergunning voor FruitVillage neemt de gemeenteraad 30 mei een besluit. Daarna is er ruimte voor inspraak, waarna de raad zich naar verwachting op 26 september uitspreekt over de definitieve vergunning. Als de bezwarentermijn medio november voorbij is, hoopt Van Doorn aan de slag te kunnen.

Lees het artikel hier: De Gelderlander