Spring naar content

Verslag informatiebijeenkomst gepubliceerd

Op dinsdag 18 oktober heeft de informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen van FruitVillage plaatsgevonden. De avond is begeleid door Dietz Strategie & Communicatie, zij hebben een verslag gemaakt van de bijeenkomst. Dit verslag bevat een beknopte omschrijving van hetgeen is gepresenteerd en besproken tijdens de bijeenkomst. Het verslag is per mail verstuurd naar de aanwezigen.